Spoľahlivý partner pre búracie, zemné a výkopové práce od roku 2019
O spoločnosti
TERRASTAV BH s.r.o. je dynamická stavebná spoločnosť so sídlom v Haniske pri Košiciach, ktorá sa špecializuje na búracie, zemné a výkopové práce. Od svojho vzniku v roku 2019 sme sa stali spoľahlivým partnerom pre množstvo klientov v Košiciach a okolí, no naše služby poskytujeme po dohode aj v rámci celého Slovenska.
Výhodami našej spoločnosti sú bohaté skúsenosti a odborný potenciál našich pracovníkov, moderná technika a kvalitné technológie, ktoré nám umožňujú efektívne a bezpečne realizovať projekty rôznych veľkostí a zložitostí. Sme schopní sa prispôsobiť špecifickým požiadavkám každého zákazníka a zabezpečiť dokončenie projektov včas a v kvalite, ktorá zodpovedá najvyšším štandardom.
Naša značka je pre každého investora zárukou, že jeho projekt bude realizovaný profesionálne, s dôrazom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP).
Naše služby
Fotogaléria nami realizovaných projektov
Referencie
TERRASTAV BH s.r.o. má rozsiahle skúsenosti a úspešné realizácie projektov pre širokú škálu klientov. Nižšie sú uvedení niektorí z našich spokojných klientov, ktorí nám dôverovali a spolupracovali s nami na rôznych projektoch.
Čistenie pozemku a hrubé terénne úpravy pre výstavbu veľkoobchodnej predajne Ptáček v meste Prešov.
Vybudovanie miestnych komunikácií v lokalite  IBV Bodolovská.
Zimná údržba, komunálne služby.
Zimná údržba , komunálne služby.
Výstavba vodovodu a prípojok pre rodinné domy v novovybudovanej IBV Perín.
Rekonštrukcia a  modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta : SO 710 Úprava horúcovodu a parovodu, SO 711 Úprava horúcovodu KOSIT, Hrubé terénne úpravy Valaliky Industrial Park.
Rekonštrukcia plynovodov Košice, Barca, STL2. Rekonštrukcia plynovodov Rozhanovce, Jarná. Výrezy VTL Plynovodov Budimír. Zemné práce pri oprave izolácie VTL plynovodu DN150 PN40 Spišská Nová Ves – Levoča v časti Harichovce. Rekonštrukcia plynovodov Prešov, Šmeralova
Zriadenie drezinového ovalu – prvý drezionový oval na Slovensku, rekonštrukcia trate, oprava mostov, zriadenie odstavnej koľaje v stanici VPRED, zriadenie odstavnej koľaje, vloženie výhybky v stanici ČERMEL.
Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta : prekládka a ochrana DPMK káblov – zemné práce, výstavba obchodného domu SCONTO nábytok Alejová Košice - prekládka a ochrana DPMK káblov – zemné práce.
Modernizácia električkového depa DPMK - zakladanie pre zastrešenie odstavného koľajiska, búranie Východoslovenských tlačiarní Košice Watsonova
Správa vodovodu na pracovisku Rastislavova 43 a rekonštrukcia požiarných hydrantov - pracovisko Trieda SNP 1.
Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice - preložka a rekonštrukcia STL plynovodu
Rekonštrukcia komunikácií areál ZOO Košice Kavečany – zemné práce, rekonštrukcia cyklochodníka Košice KVP – zemné práce a komunálne služby.
Valaliky Industrial Park - vysadenie požiarných hydrantov, vysadenie preplachovacích súprav pre tlakovú kanalizáciu.
Rekonštrukcia vodovodu areál prevádzky spaľovne KOSIT ZEVO, Búranie budovy areál prevádzky KOSIT Rastislavova Košice
Čistenie pozemku a hrubé terénne úpravy pre výstavbu veľkoobchodnej predajne Ptáček v meste Prešov.
Vybudovanie miestnych komunikácií v lokalite  IBV Bodolovská.
Zimná údržba, komunálne služby.
Zimná údržba , komunálne služby.
Výstavba vodovodu a prípojok pre rodinné domy v novovybudovanej IBV Perín.
Rekonštrukcia a  modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta : SO 710 Úprava horúcovodu a parovodu, SO 711 Úprava horúcovodu KOSIT, Hrubé terénne úpravy Valaliky Industrial Park.
Rekonštrukcia plynovodov Košice, Barca, STL2. Rekonštrukcia plynovodov Rozhanovce, Jarná. Výrezy VTL Plynovodov Budimír. Zemné práce pri oprave izolácie VTL plynovodu DN150 PN40 Spišská Nová Ves – Levoča v časti Harichovce. Rekonštrukcia plynovodov Prešov, Šmeralova
Zriadenie drezinového ovalu – prvý drezionový oval na Slovensku, rekonštrukcia trate, oprava mostov, zriadenie odstavnej koľaje v stanici VPRED, zriadenie odstavnej koľaje, vloženie výhybky v stanici ČERMEL.
Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta : prekládka a ochrana DPMK káblov – zemné práce, výstavba obchodného domu SCONTO nábytok Alejová Košice - prekládka a ochrana DPMK káblov – zemné práce.
Modernizácia električkového depa DPMK - zakladanie pre zastrešenie odstavného koľajiska, búranie Východoslovenských tlačiarní Košice Watsonova